Anna

Anna Terricabras Caelles
1983

Estudia disseny gràfic a Barcelona (2001-2005), posteriorment es trasllada a Irlanda on reprèn la il·lustració i la pintura com a mitjà de vida i d’expressió.
En els anys posteriors experimenta i treballa en diferents formats i contextos, a dia d’avui es troba establerta a Solsona on treballa i exposa la seva obra des del seu taller del casc antic