Cel amunt

Llibres publicats

Els llibres de sal

Llibres publicats

Ocell, treball personal

Exposicions

Treball personal

Exposicions

Projeccions

Exposicions

Treball personal

Exposicions

Margalida

Llibres publicats
imatge portada margalida

Sèrie galàxies

Exposicions

El gran viatge de la dent de lleó

Llibres publicats

Collage

Exposicions

El forat de la Bofia

Toni

Cadires pintades