Cel amunt

Llibres publicats

Els llibres de sal

Llibres publicats

Ocell, treball personal

Calaix de sastre

Treball personal

Calaix de sastre

Projeccions

Calaix de sastre

Treball personal

Calaix de sastre

Margalida

Llibres publicats
imatge portada margalida

Sèrie galàxies

Calaix de sastre

El gran viatge de la dent de lleó

Llibres publicats

Collage

Calaix de sastre

El cuervo

Contes per encàrrec

Il·lustració

Disseny i il·lustració/cartells