Projeccions

Imatges resultants del procés i projecció d’il·lustracions amb retroprojector, són imatges pensades per a ser reproduïdes amb llum, el material utilitzat és molt variat, des de dibuixos sobre acetats fins a objectes reals col·locats sobre la llum